Z uwagi na pandemię, w bieżącym roku, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu stanął przed problemem organizacji wyborów Władz Uczelni, w którym miało wziąć udział ponad 8000 osób. Jako wieloletni dostawcy systemu głosowań postanowiliśmy pomóc, proponując wykorzystanie systemu VOTEX, do zdalnego przeprowadzenia wyborów.

 

Zgodnie z regulaminem, wybory podzielone były na etapy. Pierwszym z nich było wybranie kilku elektorów z listy kilkunastu kandydatów przez odpowiednie grupy głosujących. Każda z kilku tysięcy osób głosujących otrzymała na swoją uczelnianą skrzynkę email wiadomość zapraszającą do udziału w głosowaniu, z linkiem do swojego indywidualnego, wirtualnego “pilota” uruchamianego w przeglądarce internetowej.Za jego pomocą, na telefonie, tablecie lub komputerze, wybierały swoich elektorów. Odpowiedzi można było udzielać w określonym przedziale czasu (cały dzień).

 

Komisja, automatycznie po zakończeniu głosowań, dla każdej z głosujących grup (studenci, pracownicy uczelni, doktorzy i profesorowie) otrzymała raport z wynikami, prezentującymi ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. Następnie podczas kolejnego etapu wybrani elektorzy, również za pomocą systmemu VOTEX, dokonali wyboru Władz Uczelni.

 

Wybory na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, pomimo pandemii, przebiegły sprawnie i zakończyły się sukcesem.

 

 

Wybory online Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu za pomocą systemu głosowań VOTEX przeprowadzone z sukcesem.

20 maja 2020

LOGOWANIE